Veikla

Kiekvieną darbo dieną nuo 12-20 val. patyrę globos ir įvaikinimo srities specialistai nemokamu telefono numeriu 8-800 00207, el. paštu: klausk@viskasapiegloba.lt, pokalbiais internetu skirtame laukelyje, teikia informavimo bei konsultavimo paslaugas.  Besikreipiantiems linijos darbo metu  su globa ir įvaikinimu susijusius klausimus siekiama atsakyti iš karto,  išskirtiniais atvejais bei kreipiantis  ne darbo metu, informacija suteikiama po to sekančią darbo dieną. Įvaikinimo ir globos skambučių linijoje dirba profesionalūs konsultantai, kurie pasirengę suteikti visą reikalingą informaciją, susijusią su įvaikinimu, globa, budinčio globotojo veikla.
Jūs galite gauti konsultacijas apie
  • Globos (rūpybos) rūšis ir formas;
  • Įvaikinimo procesą;
  • Pasirengimą vaiko globai (rūpybai) ir įvaikinimui;
  • Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų ir įtėvių mokymus;
  • Teisinį globos (rūpybos) ir įvaikinimo reglamentavimą;
  • Paslaugas bei paramą globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams,  įtėviams bei jų globojamiems (rūpinamiems), įvaikintiems vaikams;
  • Kitais su globa (rūpyba) ir įvaikinimu susijusiais klausimais.