Partneriai

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

VAIKŲ GEROVĖS IR SAUGUMO DIDINIMAS, PASLAUGŲ ŠEIMAI, GLOBĖJAMS (RŪPINTOJAMS) KOKYBĖS DIDINIMAS BEI PRIEINAMUMO PLĖTRA Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-02-0001

Lietuvos emocinės paramos tarnybų asociacija (LEPTA).

Vaikų gerovės centras "Pastogė"