Apie liniją

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kartu su Lietuvos savivaldybių administracijomis ir Lietuvoje veikiančiais globos centrais įgyvendina Europos struktūrinių fondų projektą  „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-02-0001“. Šio projekto ribose Vaikų gerovės centras „Pastogė“ įsipareigojo teikti įvaikinimo ir globos skambučių linijos informavimo bei konsultavimo paslaugą 2020-2022 metais. Siekiant gerinti teikiamų paslaugų prieinamumą bei kokybę globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams, ketinantiems tapti globėjais (rūpintojais), budinčiais globotojais, įtėviais, besidomintiems globa bei įvaikinimu asmenims  buvo įkurta Įvaikinimo ir globos skambučių linija. Kiekvieną darbo dieną nuo 12-20 val. patyrę globos ir įvaikinimo srities specialistai telefonu, el. paštu, pokalbiais internetu teikia informavimo bei konsultavimo paslaugas.  

Vizija
skatinti vaikų globą ir įvaikinimą, suteikti savalaikę informaciją įtėviams, globėjams (rūpintojams) ar budintiems globotojams, ketinantiems tapti globėjais (rūpintojais), budinčiais globotojais ar įtėviais.
Misija
teikti kokybiškas informavimo bei konsultavimo paslaugas telefonu, el. paštu ir elektronine pokalbių sistema.
Tikslas
suteikti reikalingą informaciją bei efektyviai konsultuoti rūpimais klausimais, susijusiais su globa (rūpyba), budinčio globotojo veikla, įvaikinimu.
Vertybės
Profesionalumas
visi esame savo srities specialistai ir kiekvieną darbą atliekame kokybiškai, sąžiningai ir atsakingai. Mes nuolat ieškome geriausio sprendimo, naujų darbo metodų bei formų, skatiname kūrybiškumą, siekiame tobulėti, trokštame žinių ir esame iniciatyvūs.
Bendradarbiavimas
veikiame vieningai vardan bendro tikslo, dalijamės žiniomis ir patirtimi, diskutuojame ir geranoriškai padedame vienas kitam.
Atsakingumas
mes esame atsakingi už savo darbus, sprendimus. Dirbame principingai, pareigingai, taip, kad galėtume didžiuotis savo įstaiga ir jos veikla.
Pagarba žmogui
mes tikime, kad žmogus yra svarbiausia vertybė, siekiame išklausyti ir elgtis be išankstinio nusistatymo, esame jautrūs kito žmogaus nuomonei ir situacijai, tolerantiški, atviri sau ir visuomenei.